Kondenzátory

Kondenzátory jsou pasivní součástky, které slouží k ukládání elektrického náboje. Z pohledu konstrukce jsou tvořeny dvěma plochami (vodivými) oddělenými dielektrikem (izolátorem). Hlavním parametrem kondenzátoru je kapacita C, vyjádřená ve faradech. Součástky tohoto typu se dělí s ohledem na materiál provedení a použití. Mezi nimi se nacházejí motorové kondenzátory, které se osvědčují v obvodech s elektrickými motory. Kromě kapacity je zde důležitá funkce, jakou mají plnit v obvodu. Rozlišujeme kondenzátory pro stálý provoz u motoru a ty pro rozběh. Ty první zlepšují účiník a mohou pracovat paralelně s motorem, zatímco ty druhé (obvykle s velkou kapacitou) pomáhají pouze při rozběhu motoru a později musejí být od instalace odpojeny. Špatná volba pracovních podmínek může způsobit poškození této součástky a jiných části zapojení.
ND běhový kondenzátor GMYL 40 uF, 450 V 189,00 
Do košíku
ND rozběhový kondenzátor GMYL 100 uF, 250 V 236,00 
Do košíku
Zástupný symbol ND běhový kondenzátor GMYL 25 uF, 450 V 330,00 
Do košíku
Zástupný symbol ND rozběhový kondenzátor GMYL 300 uF, 250 V 236,00 
Do košíku
Zástupný symbol ND běhový kondenzátor GMYL 15 uF, 450 V 330,00 
Do košíku
Zástupný symbol ND běhový kondenzátor GMYL 10 uF, 450 V 226,00 
Do košíku
ND rozběhový kondenzátor GMYL 200 uF, 250 V 315,00 
Do košíku
Zástupný symbol ND běhový kondenzátor GMYL 6 uF, 450 V 189,00 
Do košíku
ND rozběhový kondenzátor GMYL 1.5 uF, 450 V 217,00 
Do košíku
Zástupný symbol ND běhový kondenzátor GMYL 8 uF, 400 V 189,00 
Do košíku